Yudansha Urkunden

2024

2. Dan-Urkunde für Stefanie (Uke Michachel, Andi, Ulli (Dojo-Cho) und Gerd. Herzlichen Glückwunsch.
2. Dan-Urkunde für Stefanie (Uke Michachel, Andi, Ulli (Dojo-Cho) und Gerd. Herzlichen Glückwunsch.
Gerd C. - Übergabe der Hombu Dojo Urkunde 06.02.2024
Gerd C. - Übergabe der Hombu Dojo Urkunde 06.02.2024

2023

Hombu-Dojo Urkunden für Andi B. (3. Dan), Andy L. (1. Dan) und Jan M. (3. Dan), herzlichen Glückwunsch.
Hombu-Dojo Urkunden für Andi B. (3. Dan), Andy L. (1. Dan) und Jan M. (3. Dan), herzlichen Glückwunsch.